Första GDPR-boten har delats ut av Datainspektionen

Datainspektionen har den 20 augusti beslutat att utfärda en sanktionsavgift om 200 000 kr för att i strid med GDPR behandlat fler uppgifter än nödvändigt för ändamålet, och på ett sätt som är mer ingripande för den personliga integriteten än vad som är nödvändigt.

Man har även behandlat känsliga uppgifter utan laglig grund och har brustit då en konsekvensbedömning inte har genomförts, skriver Sara Malmgren som är advokat vid Foyen Advokatfirma.

Den som fick boten var Gymnasienämnden i Skellefteå kommun.

Det var så att gymnasieskolan ville använda ny teknik när man införde ansiktsigenkänning under en testperiod. Idén var att spara tid när man skulle pricka av elevernas närvaro.

Hur som haver tyckte Datainspektionen att det var allvarliga överträdelser med tekniken och tillvägagångssättet och att beloppet om 200.000 kronor är skäligt.

Här kan du läsa hela underlaget till böterna och resonemanget kring hur Datainspektionen såg på situationen.

Här kan du läsa alla våra artiklar om GDPR.