Första förslag till Svensk Mobil Displaystandard

Efter ett par månaders arbete med att studera svenska mobilprislistor och mobilstandard i världen har IAB i Sverige kommit fram till ett förslag som gick på remiss till deras medlemmar förra veckan.

Nu följs synpunkter upp och därefter kommer en standard att paketeras och presenteras runt årsskiftet, tillsammans med guidelines för mobil displayannonsering på iabmobile.se.