Första året med ny varumärkeslag

Ett år har gått sedan den nya varumärkeslagen började gälla i EU och det är nu möjligt att registrera rörelsevarumärken i Europa. 20 procent av de ansökningar som kommit in under året kommer från Sverige, enligt ny statistik som PRV, Patent- och registreringsverket, har tagit fram på årsdagen.

– Generellt är det många användare som vill vänta och se utvecklingen för de ansökningar som kommit in hittills innan de söker, men siffrorna tyder på att svenska företag i förhållande till övriga länder visar en nyfikenhet och vilja att prova nytt, säger Magnus Ahlgren, juristchef på design- och varumärkesavdelningen på PRV, säger Magnus Ahlgren, juristchef på PRV.

Den nya lagen innebär att det nu är möjligt att förutom rörelsevarumärken även registrera till exempel multimedia, hologram och positioner som varumärken. Totalt har det kommit in 112 ansökningar från hela Europa.

Fakta:
Den nya förordningen för EU-varumärken innebär att ett varumärke inte längre behöver återges grafiskt. Den började gälla för EU-varumärken den 1 oktober 2017, och ansökningar skickas till den europeiska immaterialrättsmyndigheten, EUIPO. Ett EU-varumärke gäller i EU:s alla medlemsländer. Motsvarande ändringar i den svenska varumärkeslagen börjar gälla den 1 januari 2019, och den som vill ansöka om ett svenskt varumärke kan då skicka sin ansökan till PRV.