Forskning visar att chefer som känner sig hotade av sina bästa anställda mobbar dem

En del chefer kan känna sig hotade av vassa och kompetenta medarbetare som driver på utvecklingen, vilket i sin tur ofta leder till mobbning. Det visar en ny studie från Wake Forest University School of Business i USA.
Tidigare studier har visat att det är omotiverade och lågpresterande medarbetare som ofta får stå ut med pikar och glåpord från frustrerade chefer. Men nya forskarrön visar att högpresterande medarbetare bli utsatta för mobbning om chefen känner sig hotad av deras starka insatser på jobbet.
Det handlar framför allt om chefer med höga värden för social dominansorientering (sdo), en term som används inom psykologi för att mäta hur socialt dominanta personer är.
Personer med höga sdo-värden beskrivs ofta som drivna, maktlystna och tuffa, och tenderar vilja att bibehålla – och gärna förstärka – strukturer och hierarkier på arbetsplatsen.

“Personer med personlighetsdrag har svårt att acceptera att en anställd, som alltså har en ”lägre” status på arbetsplatsen, plötsligt börjar klättra på den sociala stegen på företaget.”

När det sker kan chefer med höga sdo-värden börja håna de högpresterande medarbetarna inför andra kollegor, ljuga eller anklaga dem för inkompetens samt ta åt sig äran för deras arbete, skriver Harvard Business Review.
Studien från Wake Forest University School of Business innehåller tre tips på hur man kan motverka den här sortens problematik på sin arbetsplats:
– Företag bör överväga att börja mäta sdo-värdena hos de chefer som man har inom organisationen.
– Se till att skapa incitament inom organisationen som uppmuntrar cheferna att stötta de högpresterande medarbetarna, snarare än att motarbeta dem.
– Man bör ta fram tydliga regler om hur drivna och duktiga medarbetare ska behandlas.

“Personer med höga sdo-värden respekterar dem med högre status än de själva inom företaget, vilket gör dem mer mottagliga för nya riktlinjer om de kommer från högsta ledningen.”