Forskare ger tips på hur man bäst digitaliserar ett företag

Forskare vid Stockholms universitet och tankesmedjan Duqtor har genom ett tvärvetenskapligt arbete kunnat ta fram några råd och modeller för hur man digitaliserar ett företag. Ledorden är demokrati och inkludering.

Jens Ohlsson, doktorand vid Institutionen för data- och systemvetenskap vid Stockholms Universitet, säger till IDG att “demokratiska och inkluderande processer det som fungerar för att öka effektiviteten och affärsinnovationen i samband med digitaliseringen av företag.”

Dessa metoder har tagits fram av Ohlsson och andra CIO’s från tankesmedjan Duqtor (som Ohlsson varit med och grundat för fem år sedan). Metoderna heter PCM (för att öka effektivitet) och DPM (för att öka innovation), och bygger alla på 3T – tre principer.

3T står för Team, Theme och Tools.

  • Team: hitta, inkludera och involvera viktiga individer och formella såväl som informella beslutsfattare
  • Theme: detta team ska hitta ett så kallat “unit of analysis”, ett tema för medarbetarna att relatera till – “en produkt, en tjänst, en delprocess eller en förmåga”, enligt Ohlsson.
  • Tools: som namnet antyder är det alltså de metoder och verktyg som ska användas för att underlätta kommunikationen kring temat inom teamet.

De två metoderna bygger på att man ska se CIO’s som inte så mycket universalgenier något som Ohlsson vänder sig emot och menar på är omöjligt. Istället ska man se på en CIO som någon som med hjälp av sin spetskompetens kan skapa formella och informella team, som helst ska ha ett experimentutrymme (i synnerhet bör företagen skapa experimentbudgetar för just dessa syften).

Dessa team kan alltså byggas med hjälp av de två metoderna PCM och DPM.

  • PCM är en metod för befintliga processer, och ska koppla ihop rätt människor med rätt digitala produkter eller tjänster. Med hjälp av PCM ska företagen kunna ta reda på om organisationen är tillräckligt utvecklad för att kunna leverera de befintliga tjänsterna och produkterna. Tanken med metoden är att underlätta för företag att undvika felsatsningar samtidigt som man kan skapa samsyn och rätt prioriteringsordning.
  • DPM är metoden för framtida processer, och ska tillämpas på samma sätt som ovanstående metod – men med koll på att teknikutvecklingen kan ligga utanför personalens och systemens resurser.

Båda metoderna tillämpas alltså enligt principerna i 3T. Först identifierar man de rätta medarbetarna, därefter väljer man det “tema” (produkt, tjänst eller liknande) som ska analyseras enligt DPM eller PCM. Därefter tillämpar man metodernas olika verktyg för att sedan skapa ett i gruppen väl förankrat beslutsunderlag som därmed kan presenteras.

Dessa metoder har för närvarande testats i forskningssammanhang, men introduceras nu för allmänheten och kommer förhoppningsvis förbättra många företags digitaliseringsprocesser.