Forrester förutspår starkt utveckling för annonsmarknaden

Forrester Research kom nyligen ut med en rapport där de förutspår annonsmarknadens utvecklingen tre år framåt. Här är medierna som tappar och kanalerna som vinner. En jätte utmanar dessutom Google och Facebook, och förväntas ta stora marknadsandelar.
Till 2021 kommer annonsmarknaden att växa med 70 procent, och det är mobil, video och sociala medier som är de stora vinnarna, på bekostnad av traditionella displayannonser online. Dessutom kommer Amazon att ta marknadsandelar från Facebook och Google.
Under de kommande tre åren spår Forrester att annonser i sociala medier kommer att öka till hela 40 miljarder dollar (336 miljarder kronor), vilket utgör en majoritet av annonspengarna som beräknas omsättas. Dessutom beräknas närmare 66% av mobilannonserna ske i appar, vilket är positivt för både Facebook och Google, som tillsammans äger åtta av de tio mest använda apparna i USA.
Däremot kommer Amazon sannolikt att segla upp och ta marknadsandelar från de båda annonsjättarna. Amazon har de senaste åren byggt upp sin annonsverksamhet, och beräknas av olika analytiker ha en omsättning på mellan 1-3 miljarder redan under 2017. Vi kan därför räkna med ytterligare utveckling av den verksamheten, vilket givetvis kommer innebära att fler annonsörer flyttar sina pengar dit.
En av de största hoten mot vanliga displayannonser är dock inte video- och mobilannonsering, utan problem med transparens, viewability och annonsfusk. Det kommer leda till hårdare kontroller av programmatiska köp, vilket kommer göra det dyrare och driva programmatiska annonsköp till vissa sajter som kan garantera transparens, varumärkesskydd och skydd mot annonsfusk. Att dessutom kunna använda data för att öka träffsäkerheten i annonseringen kommer att bli allt viktigare.
Forresters rapport är visserligen baserad på siffror från USA, men den brukar stämma mycket bra för resten av världen också. Det är därför säkert att anta att trenderna i rapporten kommer att vara globala, snarare än lokala. Så det är dags att se över sin annonsprotfölj, och se till att redan nu ha en bra plan för hur du ska jobba med annonser i appar, videoannonser och att synas på rätt sätt på sociala medier. Glöm heller inte bort att ha en plan för annonseringen på Amazon, för de kommer utan tvekan att synas mer framöver.