Förlorad uppmärksamhet fångas upp på Internet

Ny etnografisk studie i USA visar att förlorad uppmärksamhet på TV-reklam kan återfås på digitala plattformar.

Studien genomfördes av Nielsen för den digitala annonseringsplattformen YuMe, där 200 respondenter observerades under en tvåmånaders period. Dessa skulle använda TV, datorer, läsplattor och mobiler på samma sätt som i det egna hemmet, under 20 oavbrutna minuter.

TV:n visade sig vara det mediet som 53% av respondenterna hade mest fokus på från början. Det visade sig dock att flera av dessa valde att vända uppmärksamheten mot innehållet i de andra plattformarna under tiden som den var på i bakgrunden. Bara hälften av tiden spenderades på att uppmärksamma TV:n.

Av all reklam som visades i studien, uppmärksammades 30% av reklamen på TV, 71% av reklamen på datorer samt 93% av reklamen på läsplattorna. Paul Neto, ansvarig för undersökningen på YuMe, menar att studien gjordes för att få nya insikter om konsumenternas beteenden och preferenser under tiden de använder samtliga plattformar. Det kommer att vara fortsatt viktigt för marknadsförare att nå ut till konsumenter via datorer, läsplattor och mobiler under tiden som de “tittar” på TV.

Artikeln är skriven av:

jenny-maria
Jenny-Maria Åström
Mälardalens Högskola