Förhindra emotionell kidnappning

Visst har det hänt dig att du ibland fattat fel beslut i affekt, du kanske har skällt på någon utan att det var deras fel, eller gått med på en säljares förslag eftersom du tyckte om personen trots att du visste att det var ett dåligt beslut. Du kanske känner dig lurad av dina känslor, och att lösningen ligger i att bli mer rationell. Det kan verka som ett bra sätt för att undvika att bli en slav under sina känslor, men det finns ett bättre sätt. Istället för att ignorera dina känslor behöver du förstå dem och kunna hantera dem när de kommer. Genom att kunna förstå, hantera och använda dina känslor undviker du att bli emotionellt kidnappad.

Det kan ju låta enkelt att ta kontroll över sina känslor, men faktum är att inget kunde vara svårare. Som jag skrivit om tidigare är nämligen känslorna inför en situation ett faktum redan innan du blir medveten om situationen. Du kan därför aldrig ta kontroll över dina känslor, utan det enda konstruktiva sättet att hantera dem är att förstå dem. När du väl vet vad som ligger bakom känslan kan du ändra tankemönstret, och på så sätt hantera känslan.

Läs även: För att tänka rationell måste du vara emotionell

Men hur kan du då lära dig att förstå dina känslor? Det är dessvärre lite sent när du redan är kidnappad, utan du bör börja redan idag. Vad känner du just nu när du läser den här artikeln? Hur ofta tar du din emotionella temperatur under dagen? Ett enkelt sätt att komma ihåg det är att känna efter i samband med fasta aktiviteter under dagen, som när du borstar tänderna eller äter mat. Alternativt kan du sätta ett larm vid 2-3 gånger per dag för att påminna dig själv.

Du kommer snart att märka att det blir enklare att avgöra vad du känner, och att du även blir bättre på att känna skillnad mellan olika känslor. Du kommer också att tydliga förstå hur känslorna hänger ihop med dina tankar, och det är nu det börjar bli riktigt intressant. Genom att förstå sambandet mellan tanke och känsla får du möjlighet att mer kritiskt observera dina tankar och välja att agera på dem baserat på känslan eller inte.

Skulle du sedan hamna i en situation där du riskerar att bli kidnappad av dina känslor kommer du enklare att kunna ta ett steg tillbaka och kritiskt se på situationen. Vad säger känslan dig, och vad är tanken som den är kopplad till? Du kan på så sätt undvika att gå upp i känslan och istället observera att den finns, men fortfarande ha möjlighet att styra ditt agerande. Men det kommer inte av att du försöker undvika känslorna, utan snarare av att fördjupa din förståelse av dem.

Emotionell kidnappning är något som de flesta råkar ut för, och det kan leda till både positiva och negativa beteenden. I de flesta fall när starka känslor är involverade löper du dock större risk att fatta ogenomtänkta beslut som du senare ångrar. Att lära dig förstå och hantera dina känslor är därför en kritisk färdighet om du vill kunna fatta genomtänkta och kloka beslut för dig och företaget du jobbar på.

Vill du ha hjälp med ledarskap? Klicka här!