Förhindra att ditt jobb tas över av robotar

Många jobb hotas nu av automation och att robotar får göra allt fler arbetsuppgifter. En stor studie vid University of Houston har undersökt vilka jobb som löper minst risk att tas över av robotar, och vad som krävs för att få de jobben.
Bedömare gör gällande att närmare 150 miljoner jobb bara i USA kommer att tas över av robotar inom de närmaste åren. Men alla typer av jobb kan inte utföras av en robot. Arbeten som kräver hög grad av flexibilitet, komplexitet och kreativitet är svårare för en robot, för att inte prata om komplexa sociala interaktioner.
Forskare ville undersöka vilka faktorer som ökade sannolikheten att människor hade ett jobb som inte skulle tas över av robotar. I studien analyserade de data om personlighet, intressen, intelligens och socioekonomisk status. Resultatet visade att du löper mindre risk att bli av med jobbet om du har högre IQ, är extrovert och är intresserad av konst eller forskning.
Studien visade bland annat att för varje 15 poäng högre IQ du hade så minskade risken för att en robot skulle ta över ditt jobb med sju procent. Det låter ju som en toppengrej, bortsett från det faktum att det inte går att höja sin IQ, något som även forskarna noterar. Att dessutom höja den med 15 poäng är i det närmaste löjeväckande, med tanke på hur IQ-poängen är distribuerade på en normalfördelningskurva. Som grafen nedan visar skulle en normalbegåvad person plötsligt behöva bli bättre än en tredjedel av befolkningen, något som inte görs i en handvändning ens inom områden som går att lära sig.

Procent av befolkningen som finns inom varje 15 IQ-poäng

Eftersom utvecklingen av mer avancerade robotar dessutom går så snabbt är det heller inte möjligt att öka kraven eller komplexiteten på utbildningar. Forskarnas svar är därför att utveckla människors sociala färdigheter, samt öka kreativitet och intresse för konst och forskning. I mina öron låter det som emotionell intelligens, vilket är något forskarna helt har missat att titta på.
Emotionell Intelligens (EQ) har vi skrivit om tidigare, men handlar i grunden om att kunna förstå och hantera känslor både hos sig själv och andra och sedan agera på ett adekvat sätt på dessa känslor. Det innefattar saker som att skapa och utveckla sociala relationer, att kunna agera i grupp och ta ansvar för andra än sig själv, att kunna vara flexibel och ändra sig i takt med ny information samt att ha en vilja och kraft att utvecklas vidare. EQ går dessutom, till skillnad från IQ, att utveckla, och plötsligt blir det faktiskt möjligt att öka kreativitet, flexibilitet, sociala färdigheter samt intresse för att ta in och lära sig nya saker, precis det som kan ge ett jobb som inte ersätts av robotar.
Genom att höja en persons intresse för forskning med en poäng på studiens bedömningsskala skulle närmare 3 miljoner människor kunna hitta jobb som inte tas över av robotar. Därför vore det mycket intressant att se vilka effekter en höjning av en persons EQ skulle få på riskerna att bli av med jobbet till en robot. Stora internationella studier har dessutom visat att även om IQ ger dig en möjlighet att få ett jobb med en viss grad av komplexitet, så är det din EQ som avgör om du kommer att lyckas i jobbet, och därmed utvecklas och få mer avancerade arbetsuppgifter.
Slutsatsen blir därför: om du inte vill bli ersatt av en robot är det dags att börja utveckla din emotionella intelligens, det kommer både du och din omgivning att tjäna på.