Företagets syfte är allt viktigare

Yngre generationer är mer benägna att handla av ett företag vars syfte är gott. Varumärken har ett ansvar, och 40% av kunderna menar att de lämnat ett varumärke på grund av dess värderingar och beteende.
Det är en studie från MediaCom som undersökt hur kunder ser på varumärken och deras ansvar. Resultatet visar att 40% lämnat ett varumärke permanent, eller bojkottat dem från start, på grund av att företagets beteende och värderingar inte varit i linje med deras egna.
Dessutom är kunderna villiga att betala mer för en produkt som tar ett socialt ansvar. Det kan vara att stödja en hjälporganisation, eller agera för etiska arbetsförhållanden i tredje världen. Hela 49% tycker det är ok att betala mer om företaget stödjer en något som är viktigt för dem, en siffra som stiger till 60% för de som är mellan 18-24 år. Det indikerar att det finns ett stort värde i att ta ett större socialt ansvar.
Däremot anser många konsumenter att det sociala ansvaret inte bara får vara en pappersprodukt. Att slentrianmässigt ge pengar till exempelvis Rädda Barnen må vara behjärtansvärt, men företagets övriga värderingar och beteende behöver vara i linje med deras sociala ansvar. Annars upplever konsumenterna att företaget försöker köpa sig till högre trovärdighet, vilket snabbt kan slå bakut.
Pauline Robson, partner och chef för Real World Insight (MediaComs forskningsavdelning) säger i ett uttalande: ”Det finns en ökande medvetenhet och ett utbrett fokus på vad ett varumärke står för […] vilket varumärke har råd att ignorera det?”
Hon fortsätter sedan: ”Att arbeta för att skapa en positiv inverkan på samhället är inte ’nice to have’, det borde vara del av varje företags DNA och en central del av kommunikation och interaktion med kunderna. Det kan göra att ditt varumärke särskiljer sig från konkurrenterna.”
Det är med andra ord värt att fundera på vad ditt varumärke står för. Finns det intressen eller initiativ inom organisationen som skulle kunna få ta större plats och som kan bli en del av kommunikationen. Ett socialt engagemang kan dessutom öka engagemanget hos medarbetarna, som känner en ökad stolthet och ökar spridningen av ditt varumärkes goda rykte.