Företagen som har vuxit mest på Facebook under sommaren

Den svenska sommaren börjar gå mot sitt slut och fler och fler börjar komma tillbaka till jobbet efter semestern. Vad har hänt på Facebook under sommaren då? Vilka företag har struntat i stranden och satsat allt på att bygga engagemang och få fler följare på Facebook? Här ger vi dig svaren…

Det märktes tydligt att svenska företag har tagit lite semester även från Facebook i sommar. Antalet inlägg från svenska företag minskade från 0.7 inlägg per dag i Juni till 0.54 per dag i Juli och därmed gick även engagemanget och tillväxten ner för flertalet sidor. Men flera företag har brutit denna trend och istället publicerat fler inlägg, engagerat fler följare och därmed också fått en stor del nya följare.

Vi har idag analyserat över 7000 svenska företag på Facebook och hur mycket de har växt i antalet följare från 1:e Juni till idag. För att belysa både de största företagen samt de mindre raketerna har vi valt att dela upp vår analys i två delar, nya följare och tillväxt (procentuell ökning av följare). Vi börjar med nya följare.

Nya följare
Här är det tydligt att Expressen inte har legat på latsidan under sommaren. De har istället publicerat närmare 20 inlägg om dagen på sin Facebooksida och många av dessa inlägg har fått en viral spridning, vilket har lett till många nya följare. Anmärkningsvärt är också att Expressen i och med denna framgång också gått förbi Aftonbladet i antalet följare vilket innebär att Expressen nu är den största svenska dagstidningen på Facebook.
En annan stor bedrift står Moderna Museet för som skaffat sig över 25.000 nya följare.

Nya följare

Tillväxt
I denna lista hittar vi de företag som fått flest nya följare räknat i procent. Generellt är dessa företag mindre men det finns inget som är litet med deras bedrift. Stilfloristerna i Linköping har nästan fått 500%(!) fler följare och vi hittar även två kommunsidor som mer än dubblat sina följare. Riktigt imponerande!

Tillväxt

Aktivitet föder aktivitet
Om vi ska göra en kvick analys av vad det är som gjort att just dessa 20 företag toppar våra två listor så är det att aktivitet föder aktivitet. Nästan samtliga sidor har publicerat över 5 inlägg i veckan, vilket kan ses som en sund riktlinje. Inläggen som publicerats har också i många fall fått en viral spridning så tydligt är att dessa företag tänker en gång extra över vad för inlägg de publicerar.
Så här är två lärdomar för alla företag på Facebook. Var aktiva på Facebook (varje dag) och analysera och optimera era inlägg så att de får en viral spridning. På så sätt kommer ni också få fler relevanta följare.

@carl_joel

Denna artikel är skriven av Carl Joel Määttä. Kundansvarig & Grundare på Smampion