Företag spenderar mer trots ökande missnöje

Trots att en majoritet är missnöjda med standarden i marknadsföring online så menar två tredjedelar att de kommer att öka budgeten för reklam på internet till 2018.
Siffrorna kommer från en studie som genomförts av World Federation of Advertising (WFA) tillsammans med företaget Ebiquity. Den visar att endast 21 % räknar med att minska budgeten för onlinereklam till 2018, och 12 procent räknar med linkande siffror. Att hela 67% räknar med att öka budgeten är mycket intressanta siffror.
Studien visar nämligen att 62 % av de tillfrågade samtidigt upplevde ett missnöje med den övergripande standarden på onlinereklam och bara 45 % kan se ett tydligt värde av reklam på internet. Då kanske du frågar dig varför de fortsätter att öka sina budgetposter om de inte ser ett värde i att göra det. Matt Green, chef på WFA, vill gärna lägga fokus på att en ökande andel företag avser minska sina budgetar och säger i ett uttalande: ”Den här undersökningen visar att vissa marknadsförare uppvisar en ökande försiktighet vad gäller sina investeringar online”. Att han samtidigt väljer att inte adressera det faktum att företag spenderar pengar på saker de inte ser ett värde i är anmärkningsvärt.
Sannolikt bottnar det hela i en rädsla att hamna efter. I takt med att allt fler samtidigt vädrar sitt missnöje kommer sannolikt mätbarhet och transparens i mätningar att öka. Flera organisationer och företag har förespråkat oberoende mätningar, samt tydliga standarder för att exempelvis mäta viewability, något som 90 % i undersökningen ser som ett stort problem. Mer än tre fjärdedelar ansåg även att avsaknaden av transparens var ett problemområde som borde åtgärdas inom kort.
Vi skrev i förra veckan om ComScores initiativ att göra viewability-mätningar tillgängliga gratis. Något som sannolikt kommer att öka trycket på marknadsplattformar att redovisa siffror och undersökningar tydligare. Att allt fler företag också börjar bli tydligare med att de inte är nöjda kommer sannolikt också att bidra. Green kommenterar att “Fram till nu har marknadsförare varit förhållandevis återhållsamma med sin frustration kring avsaknaden av robusta mätningar av effektivitet och avsaknaden av oberoende verifikation. De har tappat sina förbehåll och kräver större öppenhet och evidens”.
Läs även: ComScore gör sina synlighetsmätningar tillgängliga gratis
Rädslan för att missa något (Fear of Missing Out) har i flera undersökningar visat sig vara en stark drivkraft hos många unga, då de inte vill riskera att lida negativa sociala konsekvenser. Men att den drivkraften även skulle ha så stor inverkan på företags budgetarbete var oväntat. Förhoppningsvis kan kombinationen av mer pengar och mer kritik dock driva på frågan så att det blir möjligt att göra kvalificerade jämförelser, såväl mellan olika plattformar online, som att undersöka skillnader och likheter mellan kampanjer online och offline.