Företag satsar på interconnectiontjänster för att öka sin konkurrenskraft i den digitala ekonomin

Den senaste upplagan av Global Interconnection Index (GXI), en årlig marknadsundersökning som publiceras av Equinix, att direktuppkopplingar vid den digitala kanten kommer att växa med 51 procent årligen och nå en total bandbredd på mer än 13 300 Tbit/s. Det betyder att totalt 53 zettabyte data kommer att hanteras varje år, vilket är lika mycket som om alla människor på jorden samtidigt laddade ner en hel säsong av Game of Thrones i Ultra HD på en och samma dag.

GXI-rapporten visar också att bandbredd för interconnectiontjänster – det vill säga kapaciteten för direkt och privat datatrafik mellan affärspartners – är en viktig del för att vara konkurrenskraftig i den digitala ekonomin. Företag behöver därför ta kontrollen över växande datamängder och öka hastigheten för datautbyte mellan ett ökande antal moln och ekosystem. I en separat undersökning som Equinix genomfört bland 2 450 IT-beslutsfattare runtom i världen, anser nästan hälften (48 procent) att interconnection är viktigt för att driva den digitala omställningen.

Människor, programvara och maskiner skapar och konsumerar data allt snabbare och på alla platser där vi arbetar, spelar och bor. Den betydande ökningen av data som skapas, aggregeras och analyseras på dessa, och i detta sammanhang nya, platser bidrar till en stor förskjutning från att distribuera IT i traditionella datacenter. Företag behöver tillgång till robusta, moderna datacenterfaciliteter nära den digitala kanten, där företag kan distribuera dedikerad infrastruktur och ansluta sig till det ökande antalet moln, kunder och partners som är kärnan i den digitala transformationen, säger Rick Villars, Research vice president, Datacenter & Cloud på IDC.

I EMEA-regionen har GDPR och andra regelverk gällande data bidragit till ett ökande behov av interconnectionbandbredd inom såväl offentlig sektor (främst inom hälsa och sjukvård, myndigheter och utbildning) som den privata sektorn. Det gör att EMEA (med 51 procent tillväxt av bandbredd), går om Nordamerika (med 46 procent) i digital tillväxt.

Höjdpunkter ur rapporten:
Den tredje upplagan av GXI-rapporten mäter och förutspår tillväxten av bandbredd för interconnectiontjänster – den totala kapaciteten som tillhandahålls för privat och direkt datatrafik, med en mängd olika partners och leverantörer, vid distribuerade utbytespunkter i datacenter som erbjuder sammankoppling med flertalet leverantörer. Ur GXI:

Möjligheten att utbyta stora mängder data genom interconnectiontjänster är nödvändigt för att vara konkurrenskraftig i den digitala ekonomin.

  • GXI förutspår att företagsanvändningen av bandbredd för interconnectiontjänster kommer att öka med 64 procent årligen för att kunna hantera den växande mängden data. Denna tillväxt är snabbare än andra utbyten av affärsdata.
  • GXI visar att storföretag i genomsnitt ansluter sig på nio fysiska platser och totalt 340 interconnection-uppkopplingar till nätverk, moln och affärspartners, för att kunna hantera de växande datamängderna.
  • En separat undersökning som Equinix genomfört bland fler än 2 450 globala IT-chefer, visar att nästan hälften (46 procent) anser att interconnectiontjänster är ett viktigt verktyg för att driva den digitala omställningen. Fyra av 10 IT-beslutsfattare anser också att interconnectiontjänster kan hjälpa deras företag att bli mer konkurrenskraftiga på sina respektive marknader.


Avstånd har den största negativa påverkan på prestandan för digitala affäre

  • Att använda sig av direkta, privata anslutningar vid den digitala kanten ökar både prestandan i applikationerna och upplevelsen för användaren.
  • Enligt GXI kräver dagens latenskänsliga arbetsbelastningar svarstider som sträcker sig från <60 ner till <20 millisekunder, vilket medför att IT-infrastrukturen behöver ligga närmare platserna där datan konsumeras.
  • Enligt Equinix undersökning använder mer än en tredjedel (34 procent) av globala IT-chefer interconnectiontjänster för att öka anslutningshastigheten.

Marknadsledande företag drar konkurrensfördelar genom att använda olika typer av interconnectiontjänster

  • Att ansluta via interconnection till flera olika nätverksleverantörer över flera platser på den digitala kanten är det vanligaste användningsområdet för interconnectionbandbredd och förväntas växa fyrfaldigt fram till 2022. I EMEA säger över hälften av IT-cheferna (54 procent) att optimering av nätverksprestandan är en hög prioritet.
  • Att använda interconnectiontjänster för att ansluta till flera olika moln och IT-tjänster på flera olika platser på den digitala kanten och molnregioner är det näst största och snabbaste sättet att använda interconnectionbandbredd och förväntas vara 13 gånger så stort som idag år 2022. Nästan hälften (45 procent) av beslutsfattare inom IT-branschen har strategier för multipla moln som en hög prioritet.
  • Att ansluta via interconnection till digitala affärspartners för finansiella tjänster, innehåll och digitala medier, samt integration av leveranskedjan är de andra användningsområdena för interconnectiontjänster, och förväntas vara fem gånger större år 2022 jämfört med idag.