”Företag behöver mer digital kompetens än vad skolorna erbjuder”

Svenskar anser att svenska skolor misslyckas med att förse dem med tillräckligt välutbildad arbetskraft för att klara kraven som ställs idag. Endast 12 procent håller med om att utbildningsväsendet är tillräckligt anpassat till behoven på dagens digitaliserade arbetsmarknad. 

Hela 81 procent menar att alla företag bör erbjuda möjlighet till vidareutbildning. Men endast 41 procent anser att deras arbetsgivare gör det. Det visar en färsk undersökning från Kantar/Sifo utförd på uppdrag av Salesforce.

En förutsättning för att hänga med i utvecklingen är att ha tillgång till rätt utbildad arbetskraft och medarbetare som förstår och kan använda de nya digitala verktygen. Där finns idag ett stort glapp i Sverige, anser Salesforce. Några av undersökningens resultat:

  • 74 procent av de intervjuade respondenterna tror att digitaliseringen kommer att ha en stor påverkan inom de kommande tre åren.
  • 80 procent anger att deras arbetsgivare inom de kommande tre åren behöver höja de anställdas kompetens inom digitalisering.
  • Samtidigt uppger endast en tredjedel 33 procent att arbetsgivaren idag har en strategi för att hantera dessa utmaningar.
  • Av ett antal nämnda kompetenser menar de tillfrågade att de viktigaste att förbättra är: dataanalys (32 procent), CRM-kundhanteringssystem (29 procent), programmering (29 procent) och app-utveckling (29 procent).
  • 81procent menar att alla företag bör erbjuda möjlighet till vidareutbildning. Men endast 41procent anser att deras arbetsgivare gör det.

Svaren antyder att många företag och organisationer (undersökningen omfattar även offentlig sektor) är väl medvetna om nödvändigheten att utveckla sin digitala kompetens – men också om att kompetensutvecklingen släpar efter. De viktigaste skälen som anges är tidsbrist (33 procent) och brist på pengar (30 procent).

“Studien visar tydligt att svenska företag saknar tillgång till rätt kompetens. Den visar också att utbildningen som finns att tillgå i Sverige inte motsvarar behoven som företagen står inför,  säger Baman Motivala, Nordenchef Salesforce. Privata företag måste därför ta ett större ansvar och utbilda sin personal för framtiden. Detta kommer inte bara personalen till nytta utan stärker företagets konkurrenskraft både idag och imorgon.”

Att bevara och utveckla företagens konkurrenskraft är en avgörande fråga för samhället, liksom att erbjuda alla anställda och arbetssökande utbildningar som gör dem anställningsbara. Att endast 12 procent av de tillfrågade anser att utbildningsväsendet klarar den uppgiften antyder ett samhällsproblem.

För att möta den ökande kompetensbristen har många företag börjat utveckla och erbjuda utbildningar inriktade just på att stärka sin digital kompetens. Ett exempel är Salesforces kostnadsfria utbildningsplattform Trailhead med onlineutbildningar, bland annat inom områdena dataanalys, app-utveckling och CRM.

Undersökningsmetod:

Undersökningen bygger på onlineintervjuer gjorda 21-30 mars 2018 av Kantar Sifo på uppdrag av Salesforce. Antal intervjuade i Norden var 2 000, varav 500 i Sverige. De intervjuade var tjänstemän 18-65 år på företag och inom offentlig sektor.