Välkommen till Dagens Analys!

Fördubblat online-TV tittande

Antalet hushåll som tittar på online-TV och video (över fasta bredbandsnät i över 51 länder) kommer att nå 706 Miljoner hushåll år 2020, en ökning från 197 miljoner under 2010. I år förväntas 374 miljoner hushåll se på online-TV, enligt en ny rapport från Digital-TV Research.

Digital-TV Research prognostiserar 199 miljoner SVOD (prenumerations video on-demand) abonnenter år 2020, en ökning från 21 miljoner år 2010. Under 2014 förväntas siffran landa på 83 miljoner i slutet av.

Nordamerikas andel av den totala kommer att sjunka från 80 procent 2010 till 57 procent i år. Under 2020 förväntas Nordamerikas andel ligga på 34 procent, vilket visar hur mycket övriga världen förväntas växa ikapp.

År 2020 förväntas 13 procent av världens TV-hushåll abonnera på SVOD paket, en ökning från endast 1,6 procent under 2010 2014 uppskattas andelen till 6,1 procent .

Den 1 april 2020 släckte vi lampan här på Dagens Analys.