Förbättra datakvaliteten i undersökningar genom ”Instant Polls”

SponsorWebmie

Har du någonsin funderat på hur respondenter kan komma ihåg vad som hände för en eller två veckor sedan? Det gör dem faktiskt inte. De vill bara fylla i sitt bästa svar och bli klara med enkäten. Lösningen heter Instant Polls.

Vad betyder detta för datakvaliteten?

Detta är såklart något som forskare anser påverkar datakvaliteten. De har utvecklat många smarta metoder för att försäkra sig om att kvaliteten är så hög som möjligt, men det är svårt att motverka minnesförluster hos respondenter desto längre tid som passerar från händelsen. Slutsatsen är att även en svarsfördröjning på bara en eller två dagar reducerar datakvaliteten avsevärt.

Instant Poll

Den bästa lösningen på detta problem är ”Instant Poll”. Det innebär att man gör en snabb undersökningen direkt efter att användaren har gjort något relaterat till undersökningsämnet. Detta kanske låter enkelt, men det är det inte. Är det verkligen möjligt att ställa frågor till användaren precis efter att hen har gjort något relaterat till ämnet? Är det kanske möjligt i vissa undersökningar, exempelvis hur konsumenter agerar på internet?

Vi har utvecklat ett sätt att använda sig av “Instant Polls” direkt när respondenten har gjort något relaterat till ämnet. Till exempel när de läst en artikel om bilar, köpt en produkt online eller sökt efter en specifik produkt på Google. Lösningen är enkel och implementerad med vår app My Databank. Appen skickar ett direkt ett meddelande till respondenten när hen har gjort något som relaterar till ämnet. Respondenten fyller i undersökningen i anslutning till händelsen vilket gör att svarsdatan är mer exakt.

Vill du veta mer? Klicka här för att komma till My Databanks hemsida.