Förändrade TV-vanor syns tydligt i Orvesto 2014:1

Undersökningen innehåller bl.a. nya frågor om det digitala mediebeteendet på olika plattformar – dator, smartphone och surfplatta. ORVESTO Konsument innehåller även nya frågor om exempelvis ekologisk livsstil, träning, digital utomhusreklam, viktiga faktorer vid val av mobilabonnemang och användning av dator/smartphone/surfplatta samtidigt som man tittar på tv.

De förändrade TV vanorna syns tydligt i ORVESTO Konsument 2014:1. Det är fortfarande traditionell TV som dominerar men nu har abonnerad strömmad TV (Netflix, HBO etc) nått upp till betydande nivåer då hela 8,8 % av befolkningen använder tjänsten i stort sett dagligen. Om man studerar skälen till varför man väljer att se program på annat sätt än det traditionella så ser vi inte oväntat att möjligheten att se när det passar och möjligheten att se utan reklamavbrott toppar listan.

Vi ser även att en stor andel av TV-tittarna gör andra medieaktiviteter samtidigt som man tittar på TV. 21 % uppger att de använder en dator samtidigt, 18 % använder en surfplatta och hela 34 % uppger att de använder sin smartphone samtidigt som de tittar på TV.

Undersökningen genomfördes under perioden 1 januari – 30 april och totalt var det 13 903 personer som deltog i mätningen. ORVESTO Konsument kartlägger alla människor i Sverige i åldrarna 16-80 år.