Föräldrar har dålig koll på vad barnen gör på nätet

Föräldrar tror att de har koll på sina barns vardag online, men en ny undersökning från Demoskop på uppdrag av Telenor visar annorlunda. Bland annat är kännedomen om de populäraste sociala nätverken väldigt låg. Många föräldrar pratar dessutom knappt med sina barn om livet online.

82 procent av alla föräldrar uppger att de har stor eller mycket stor koll på vad barnen gör på nätet. Men en jämförelse med barnens verkliga användande visar en annan bild. Många föräldrar har till exempel låg kunskap om flera av de populäraste sociala nätverken bland unga. Många vet inte ens att deras barn använder dem.

Bara var tredje förälder känner till exempel till Kik, endast var tionde vet vad Ask.fm är och inte ens fyra av tio känner till Snapchat.

Jämförelser med undersökningar på barn indikerar dessutom att fler barn än vad föräldrarna känner till är utsatta för till exempel kränkande kommentarer, nätmobbning och kommer i kontakt med olämpligt material som våld och porr på nätet.

Fyra av tio föräldrar pratar aldrig eller sällan med barnen om deras liv online, hälften ser inget behov. När de har frågor om barns vanor online vänder sig tre av fyra till andra föräldrar. Bara en av fyra vet var de kan vända sig för information eller stöd kring barns internetanvändning.

Som en del av sitt långsiktiga arbete med trygghet på nätet som pågått sedan 2004 lanserar Telenor Sverige nu därför #Nätprat, för att främja samtalet om nätet mellan barn och vuxna. Tillsammans med organisationen Surfa Lugnt har Telenor bland annat tagit fram en praktisk nätpratsguide.

– Vi tror att en av nycklarna för att motverka mobbning och kränkningar online är att föräldrar och barn pratar mer med varandra om livet på nätet. Föräldrar frågar sina barn vart de ska innan de går utanför dörren. Trots det är det många som inte vet var deras barn befinner sig varje dag på nätet. Nätpratet är det kanske viktigaste samtalet många ännu inte haft, säger Lina Sundqvist, ansvarig för kundtrygghet och analys på Telenor.

– Man behöver inte vara datatekniker för att som förälder prata med sina barn om vad som händer på nätet. Det räcker långt att bara vara intresserad och fråga kring vad som händer, precis som vi gör när det gäller skolan eller fotbollsmatchen, säger Kristina Axén Olin, styrelseordförande för Surfa Lugnt.

Undersökningens resultat i korthet:
Föräldrar har låg kunskap om Snapchat, WhatsApp och Kik. De känner till Facebook i hög utsträckning och har hyfsad koll på Instagram och Twitter. Övriga sociala medier känner de knappt till alls.

Bara 60% av föräldrarna till 11-14-åringar uppger att deras barn har Snapchat, 65% att barnen har Kik, 77% att de har Instagram, 62% Facebook och 18% Twitter. I verkligheten använder betydligt fler barn de sociala plattformarna.

Mer än var fjärde förälder kan inte svara på om deras barn använder WhatsApp, Ask.fm eller Vine. Fyra av tio föräldrar har satt upp regler för vilka sociala medier barnet får använda. Ju mindre koll föräldrarna har på vad barnen gör online, desto färre regler.

28 procent tycker att deras barn är på nätet för mycket. Nästan en av fem är rädd att internet och spel ska göra barnen socialt isolerade.

Oroligast är föräldrar för att andra viktiga aktiviteter blir lidande, men även att barnen ska komma i kontakt med olämpligt material, kontaktats av vuxna i sexuella syften eller bli mobbade. Fyra av tio tycker att internetleverantörer borde ta ett större ansvar.

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes den 11-18 september 2015 av Demoskop på uppdrag av Telenor. 1 019 föräldrar till barn 7-18 år har intervjuats i en internetenkät som skickats ut till en slumpmässigt telefonrekryterad panel. Resultatet har vägts med avseende på föräldrarnas kön och ålder.