“För tryckta medier blev november en katastrofmånad”

Nedgången för tryckta medier ökade på bred front och tuffast under månaden hade kategorin fackpress som backade med 25,6 procent. Totalt förmedlades under november drygt 1,3 miljarder kronor, anger Sveriges Mediebyråer.

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, landade på en oförändrad nivå under november, jämfört med samma period föregående år. Ackumulerat, hittills i år, uppvisar medieinvesteringarna en positiv tillväxt om 6,1 procent. Månadens vinnare blev mediekategorin radio som ökade med 20,0 procent under november.

De mediekategorier som ökade under november var radio, TV, utomhus/trafikreklam, sociala medier, online video samt sök. Kategorin radio uppvisade en positiv tillväxt om 20,0 procent, totalt investerades drygt 45 miljoner under månaden. Ackumulerat uppvisar radio en positiv tillväxt om 20,8 procent under 2018.

– November blev en odramatisk månad för medieinvesteringarna. Ackumulerat har investeringarna ökat med 6,1 procent hittills i år, vilket motsvarar en ökning om drygt 800 miljoner kronor, vilket är mycket starkt jämfört med föregående år. Black Friday har inte gynnat de tryckta medierna, vilket man annars skulle kunna tro, utan det är TV och radio som främst har lyckats plocka andelar under årets Black Friday. Etermedia går mycket starkt och totalt ökade medieinvesteringarna av TV och radio med drygt 43 miljoner kronor i november, säger Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer.

De mediekategorier som backade och uppvisade negativ tillväxt under november återfinns primärt inom tryckta medier och samtliga kategorier backade tvåsiffrigt. Den mediekategori som hade det tuffast i november var fackpress, som backade med 25,6 procent jämfört med samma månad föregående år. Ackumulerat har kategorin en negativ tillväxt om 17,2 procent under 2018. Även mediekategorierna bio, DR/Annonsblad samt online display uppvisade negativ tillväxt under november.

– För tryckta medier blev november en katastrofmånad då samtliga tryckta medier tappar på bred front. Minskningen ligger på 21,7 procent, motsvarande knappt 44 miljoner kronor – trots Black Friday. Dessa pengar plockas inte upp av tidningarnas digitala kanaler – de ser ut att ha gått primärt till TV och radio. Efter att ha sett ut att bromsat fallet tidigare under året, accelererar nu nedgången återigen i tryckta kanaler, säger Jochum Forsell, vice vd IUM.