“För att trygga journalistikens överlevnad arbetar vi för att skapa rättvisa och lika skatteregler”

Hur ska svenska tidningar rädda sina annonsintäkter eller hitta nya inkomstkällor? Förlusterna till jätten Google under de senaste fem åren har varit förödande enligt en ambitiös sammanställning av Group M, som ingår i kommunikationskoncernen WPP. Här intervjuar vi Tidningsutgivarnas chefsjurist Per Hultengård, om Google och övriga onlinejättarnas marknadsföring.

Tidningsutgivarnas chefsjurist Per Hultengård sitter mitt i konfliktcentrum. Han har följt utvecklingen och ger gärna sin syn på läget. Först en förklaring:

“Under de år som har gått sedan digitaliseringen tog fart har förutsättningarna förändrats. Tidningsföretagen har snabbt ställt om för att utnyttja den nya tekniken. Idag har man hunnit så långt att det inte går att dra någon gräns mellan  pressmedia och digitala verksamheter. Det är därför som Tidningsutgivarna har bytt namn till TU Medier i Sverige. Idag går försvarslinjen mellan Google och i viss mån andra amerikanska onlinejättar och övriga medier som lever på kommersiella intäkter. För att trygga journalistikens överlevnad arbetar vi för att skapa rättvisa och lika skatteregler mellan digitalt och pappersmedia,” säger Per Hultengård.

I det läge som vi befinner oss i är det absurt att betala 25 procent moms på investeringar i digitala media, när momsen är 6 procent för print. Det finns en anledning till att ha en reducerad moms för medier, nämligen mediernas betydelse för information och medborgarnas delaktighet i det offentliga samtalet – och då bör den gälla oavsett plattform,” fortsätter han.

Om Google och skatter har vi annan, mycket bestämd mening. Sverige är ett av de länder i världen där Google har växt snabbat, investerat mest och tjänat mest pengar. Ett skäl är att Sverige har legat långt framme i den digitala utvecklingen, t ex den snabba utbyggnaden av bredband. Men i vårt land betalar Google ingen skatt utan vinsterna förs ut till andra länder med lägre eller ingen skatt alls. Vi vill att villkoren ska ändras så att Google blir en lojal svensk skattebetalare.

Vilka möjligheter ser TU för medlemsföretagen under de närmaste åren?

“Den digitala utvecklingen fortsätter i snabb takt. Tekniska nyheter, t ex robotar, som väntas i framtiden kunna få stor betydelse för medieföretagen. De skapar möjligheter att göra produkter och tjänster ännu bättre anpassade till konsumenternas behov och göra dem villiga att betala vad som erbjuds. Ett frågetecken är vad som händer när unga människor som är totalt läsberoende av mobilen blir en majoritet som bestämmer hur samhället ska utformas. När läskunnigheten når så låga nivåer att kommunikation blir omöjlig, därför att mobilrutan är för trång,” avslutar Per Hultengård.

Där har samhället och media inklusive Google ett gemensamt intresse. Ett livsintresse.

Artikeln är skriven av:

Olle F. Ringenson