För att tänka rationellt måste du vara Emotionell

Människan är en rationellt tänkande varelse. Sedan Réne Descartes myntade uttrycket ”Cogito ergo sum” (Jag tänker alltså finns jag) har vi haft uppfattningen om oss själva som förmögna att fatta logiska beslut utan att påverkas av känslor och tyckanden.

Dessvärre är detta inte sant. Människan är biologiskt oförmögen att fatta rationella och logiska beslut utan inblandning av känslor. Helt enkelt för att alla sinnesintryck (syn, hörsel, känsel, lukt och smak) först går genom en del i hjärnan som kallas Amygdala. Det är vårt känslocenter, och alla våra sinnesintryck passerar därför först ett känslofilter, för att veta vad vi ”tycker” om informationen vi fått. Det är anledningen till att vi kan skrämmas av något, bara för att en sekund senare inse att det inte var något farligt. Våra känslor har redan fått informationen och reagerat innan vårt medvetna jag, den rationella delen av hjärnan, hunnit bilda sig en uppfattning.

Om vi då översätter detta till en arbetssituation:

Du får av din chef reda på att semesterschemat är klart. Du är inte så nöjd med din chef, och tycker inte att hen gör ett bra jobb. De känslor som du har för din chef kommer att påverka ditt intryck av informationen, och du tänker att du säkert inte fått de där semesterveckorna du bett om. Tankarna börjar fara iväg på hur du ska förklara det hemma och hur sommaren nu kommer att bli, och att allt är chefens fel.

När du väl ser schemat inser du att du fått alla veckor du begärt. Plötsligt känner du dig glad, och samtidigt lite skamsen för att du automatiskt tänkt att chefen förstört din sommar. Chefen har däremot uppfattat att du såg arg ut och undrar vad hen kunnat göra annorlunda, du har ju trots allt fått dina semesterveckor.

Resultatet blir att du känner dig dum och chefen känner sig misslyckad. Sannolikt kommer tiden framöver att präglas av en kyligare relation mellan dig och chefen, vilket gör det ännu svårare att få till ett bra arbetsklimat.

Nyckeln ligger i att vara medveten om sina känslor. Det är först när vi känner till dem som vi kan hantera dem och dra nytta av dem. Vi kan inte hindra att de kommer, eftersom all information passerar känslocentret innan vi blir medvetna om dem. Genom att ha en hög grad av känslomedvetenhet kan vi däremot se de känslor som förknippas med informationen, och därefter välja hur de kan användas.

I exemplet ovan hade vi kunnat hejda oss från att börja spinna fram ”värsta-tänkbara” scenarion som ytterligare spär på känslan att chefen är dålig. Vi hade kunnat ha en mer neutral hållning och sedan visat upp en genuin glädje över att ha fått alla semesterveckor. Både du och chefen hade varit nöjda och ert samarbete hade kunnat utvecklas positivt istället.

För att kunna vara den där rationellt tänkande varelsen så måste vi alltså vara högst medvetna om våra känslor. Vi måste med andra ord vara lite emotionella, eller känslomässigt i synk. I nästa steg väljer vi sedan att agera, eller inte agera, på de känslor vi har. Det är först då vi uppfattas som rationella eller emotionella av personer i vår omgivning.

Jag anser själv att det som sker i samspelet mellan mig och min omvärld är viktigare än det som sker inom mig. Det som sker inom mig kan jag nämligen bara till viss del påverka. Men det jag låter andra få veta om mig är det jag som bestämmer över. För i ärlighetens namn så är det nog bra att omvärlden inte alltid vet allt som vi tänker och tycker.