För att överleva satsar Svenska Dagbladet på undersökande journalistik – men räcker det?

Det är ett stålbad som svenska medier genomgår med hotet från amerikanska jättar och förändrade beteenden bland svenska konsumenter. För att överleva måste medierna tänka om och Svenska Dagbladet lägger hoppet på undersökande journalistik.

”Den redaktionella satsning vi påbörjat är den största på tio år och utgår från de krav läsarna ställer på en modern tidning online. Hannes Delling blir central när vi nu utvecklar den granskande journalistiken”, säger tf publisher Anna Careborg i ett pressmeddelande.

Svenska Dagbladet har nyligen lanserat ett omfattande förändrings- och utvecklingsarbete i syfte att stärka såväl journalistiken som SvD:s position på mediemarknaden. Det innebär bland annat att tidningen nu gör den största redaktionella satsningen på tio år genom tio nya tjänster.

Bland andra har man nyligen rekryterat Hannes Delling som redaktör för att leda SvD:s avdelningsöverskridande team för gräv och granskningar med uppdraget är att utveckla och införa nya arbetssätt och ta fram starka avslöjanden.

Satsningen på undersökande journalistik görs bland annat utifrån läsarundersökningar som genomförts under våren och den analys som gjorts kring vilket innehåll som driver viljan att betala för kvalitetsjournalistik.

För läsarna innebär det att klickrubrikerna kommer få ny karaktär som – SvD avslöjar politikernas stora … och så kommer betalväggen. Eller – Sanningen bakom X och den okända bulvanen …. och så kommer betalväggen.

Ska bli spännande att se om taktiken med att lägga krut på undersökande journalistik kommer att ge effekt vad det gäller antalet betalande onlineprenumeranter. I sina argument lutar sig flera svenska medier mot Financial Times och New York Post, som varit delvis framgångsrika.

Om jag får sia kommer svenska medier som hoppat bakom betalväggen att börja bundla sina erbjudanden redan nästa år. De kommer att inse att artiklarna i sig inte räcker till utan måste erbjuda prenumeration av onlinetidningen tillsammans med andra prenumerationer som Spotify, Netflix, Gröna Lund-biljetter och annat. Några kommer att ge upp och alliera sig med Apple, Facebook och Google. Andra kommer att köpas upp eller läggas ned.