"För att förverkliga sin digitala vision måste företag har rätt kompetens, partnerskap och teknik på plats"

Företag har stora behov av att genomföra en digital transformation. Detta framgår av Fujitsus undersökning ”The Digital Transformation PACT”, där totalt 1 625 internationella företagsledare har deltagit.
46 procent av företagsledarna uppger att de påbörjat ett digitalt förändringsprojekt och nio av tio svarar att deras organisation har en tydligt definierad digital strategi. Samtidigt svarar över 60 procent att de i förtid avvecklat ett digitalt projekt vars värde översteg fem miljoner kronor.
Kina, Finland och Sverige mest effektiva
Från undersökningen framgår att Kina (59 procent) är det enda land i undersökningen som presterar bättre än Finland och Sverige (55 procent) när det gäller slutförda förändringsprojekt. Under de närmaste 12 månaderna planerar över hälften av företagsledarna att implementera nätverkssäkerhetslösningar (52 procent) eller IoT-lösningar (51 procent) tätt följt av molntjänster (47 procent) och artificiell intelligens (46 procent).
Utmaningen att lyckas med digital transformation innebär dock mer än enbart en anpassning till den senaste tekniken. Två tredjedelar (66 procent) svarar att kostnaden för misslyckade projekt har påverkat företagets digitala framtidsplaner negativt. Fujitsu har därför identifierat fyra kärnområden som företag behöver analysera innan de påbörjar sin förändring. Dessa är: ”People”, ”Actions”, ”Collaboration” och ”Technology” (PACT).
– Trots att företag i stor utsträckning inser behovet av digital transformation, är många projekt fortsatt tyngda av problem och höga omkostnader. För att förverkliga sin digitala vision måste företag har rätt kompetens, partnerskap och teknik på plats, vilket är grunden för en framgångsrik transformation. Företag måste tänka i banorna av PACT innan de påbörjar sin digitala resa, säger Duncan Tait, ansvarig för Fujitsu i EMEIA och Amerika
Undersökningen visar också att sju av tio företagsledare är oroliga över sin organisations förmåga att nyttja framtidens teknik. Två tredjedelar (66 procent) tror att de kommer att förlora kunder till konkurrenter på grund av digital transformation. 70 procent anser att det finns en tydlig brist på digital kompetens inom företaget och 93 procent tror att kompetensutveckling inom tre år kommer att vara nyckeln till framgång. Dock tror 83 procent att artificiell intelligens år 2020 till stora delar kompenserar den interna kompetensbristen.