“För annonsören innebär det ett väldigt stort hinder”

Goo Technologies är ett svenskt företag som bygger WebGL. Med tekniken kan man ersätta Flash och andra grafiska gränssnitt. Niclas Lundqvist från Goo har svarat på våra frågor om Googles beslut att bojkotta Flash.

Hur många annonsörer är berörda av denna utveckling?

Historiskt så har annonsörer skapat flashannonser för desktop samt gif/jpg för mobilt. Det är givetvis svårt att ge en exakt siffra men enligt de undersökningar vi har tagit del av så är ca. 40% av alla annonser flashbaserade, vilket borde påverka näst intill alla annonsörer på något sätt.

Det Google gör är att stänga ner animationer och kräva en interaktion, så som klick, för att animationen skall aktiveras. För annonsören innebär det ett väldigt stort hinder att driva trafik till landningssidor eller att skapa interaktivitet.

Hur stor andel av trafiken kommer att påverkas?

Chrome är den dominerande webbläsaren och står idag för mer än 50% av alla användare. Safari har ju sedan tidigare stängt ner Flash och det skulle inte förvåna mig om fler webbläsare snart följer i Google och Apple’s spår.

Vad rekommenderar du att annonsörer ska göra idag för undvika flash-annonser?

Jag vill poängtera att det inte bara rör sig om annonsörer utan i princip om alla som har webbutveckling i Flash. Vi rekommenderar att börja lägga om produktionen av webassets, animationer, annonser samt digitala upplevelser till Html5 och WebGL. Vi på Goo Technologies drar igång ett program för att hjälpa utvecklare och annonsörer att lägga om sin produktionen till en teknologi som kommer att fungera även i framtiden, med bättre prestanda och på alla enheter.