Följa John i sociala medier

Först Snapchat Live stories, sedan Twitter Moments. Någon som blir förvånad att Instagram nu ger sig in i racet om kurerade flöden, custom timeline?

Facebookägda Instagram ger sig än så länge in i leken bara i USA och bara med videoflöden, som användaren kan organisera och välja ut efter eget huvud.

Läs mer här.