Följ kunderna över olika Facebook-konton och Messenger

Tidigare gav Facebook olika ID-markörer till samma person beroende på om de kontaktade ett företag via Messenger eller om de gick in på företagets mobilapp genom Facebook. Men inte nu längre.
Facebook meddelade nu i veckan att det kommer gå att länka ihop dessa båda ID-uppgifter för att på så sätt få en bättre bild av kundernas interaktion med företag. Många använder idag sitt Facebook-konto för att verifiera vilka de är när de går in på appar eller på en sajt, men den informationen blir betydligt mer värdefull nu när det går att koppla ihop den med information om samma persons kontakt via Messenger.
Allt fler kommunicerar med företag genom Facebooks egen meddelandefunktion Messenger, eftersom det då är enklare att se när företaget sett meddelandet, och det är snabbt och enkelt att chatta via redan befintliga system. Men för företagen har det här inneburit lösryckta kommunikationer utan koppling till kundens köphistorik eller tidigare interaktion med företaget.
Facebooks uppdatering gör det nu möjligt att se vilka köp som kunder sedan hör av sig om. Det går även att se hur lång tid det gått mellan en första interaktion och en kommunikation, samt kan koppla ihop den informationen med andra köp av liknande slag för att agera proaktivt och bemöta eventuella produktproblem tidigare.
Det gör det även möjligt för företag som har flera olika Facebook-konton att koppla ihop en persons interaktion med dessa olika sidor för att få en bättre bild av hur kunderna interagerar med företagets olika kanaler.
På det hela taget ger det företag större möjlighet att få en samlad bild av sina kunders interaktioner, och i förlängningen möta kunderna bättre förberedda och med mer relevant information. Helt enkelt något som allt fler kunder förväntar sig av företag idag.