Följ coronavirusets globala utveckling – kartor och infografik uppdateras dagligen

Dataanalysföretaget SAS Institute har utvecklat en infografik där man kan följa utveckling och spridning av coronaviruset.

Statistik och grafik utvecklas dagligen och bygger idag på  data från WHO, CDC, ECDC, NHC och DXY (JHU CSSE).

Länk till kartor och infografik.

I tidiga faser vid en epidemi med stor global spridning såsom coronaviruset (SARS-CoV-2) ger finns det många mer eller mindre kända samverkande faktorer att ta hänsyn till. Dessa kan vara svåra att analysera och förstå genom att bara studera avgränsade datapunkter.

Dataanalysföretaget SAS Institute har skapat en interaktiv visuell rapport som visar status, plats, spridning och trendanalys för virusets och sjukdomens utvecklingen. Den bakomliggande datan uppdateras dagligen, så att man regelbundet kan följa utveckling och även se den globala spridningen animerad över tid. Det går bland annat att få en bättre förståelse för spridningshastighet, återhämtningsgrad och dödsfallsnivåer. Det går även att se hur viruset migrerar mellan olika länder och regioner. Genom att analysera de bekräftade fallen av Covid-19 kan man samtidigt förstå hur återhämtningsgraden förändras över tid.

Datavisualisering är ett kraftfullt verktyg för att för att förstå ett större sammanhang. Genom att föra samman många olika datapunkter blir det enklare att få en tydligare bild av förlopp och spridning och bedöma samverkande faktorer. Förmågan att visualisera spridningen av viruset kan bidra till att öka medvetenheten, förstå dess påverkan och i slutändan bidra till i förebyggande insatser, säger Ulf Hertin, dataanalysrådgivare inom hälso- och sjukvård på SAS Institute.

Visuell information i kartor och animerade tidslinjer, är bara toppen av isberget när folkhälsomyndigheter och företag utvecklar antivirala läkemedel och strategier för att förebygga och bekämpa sjukdomen. Dataanalys kan göras av mycket stora datakategorier som kan omfatta data från exempelvis patientjournaler, sociala medieströmmar och folkhälsoregister. Dataanalysen kan även omfatta artificiell intelligens som kan användas för att se samband mellan stora datavolymer av olika slag, och ge analyser med prediktiv kapacitet.

Ulf Hertin som medverkat till att ta fram SAS Institutes coronavirus-rapport ser stora möjligheter vad samordnad dataanalys och visualisering kan bidra till. Men han menar samtidigt att myndigheternas arbete kan ges bättre förutsättningar.

Många myndigheter i Sverige sitter på mycket information och data, men dessvärre kan deras digitala verktyg vara äldre och därmed vara en bromskloss. Det kan vara farligt när snabb och uppdaterad information är av största vikt. Många myndigheter sitter på bra data. men skulle kunna snabba på sitt samordnande datautbyte och möjliggöra mer effektiv dataanalys, säger Ulf Hertin.