“Fokus på oberoende mätningar ökar av att både Facebook och Twitter fuskat med sina data”

Magnus Anshelm som är VD på mätföretaget MMS har skådat in i framtiden och delat med sig av sina spaningar i denna artikel. Vi kommer bland annat att få se nya tekniska lösningar, en ökad förflyttning online, valutor som får större utrymme och mer.

Teknikperspektivet
Året kommer, i likhet med tidigare år, kännetecknas av nya tekniska lösningar som kommer att nå konsumentledet. VR kommer att gå från att vara något vissa testar till något som är utbrett inom de områden där man ser kloka användningsområden. AI kommer att ta sig in i flera lösningar.

Konsumentsperspektivet
Förflyttningen till online ökar i styrka och den tid som läggs på online fortsätter att öka. Konsumenterna blir allt mer mobila även om väldigt mycket av mediekonsumtionen äger rum i hemmet. Totalt sett ökar onlinetiden mer än vad offlinetiden minskar. Vidare kommer vi att se en fortsatt förflytting mot video till förmån för annat innehåll online. Särskilt när vi jämför spenderad tid ser man att video ökar andelarna. Allt detta innebär att den totala tiden vi ägnar åt media ökar igen nästa år. Ännu mer av denna tid sker med flera medier samtidigt. Det kan vara flera skärmar, men också med en skärm och ett medium utan skärm.

Annonsörsperspektivet
Förflyttning mot online fortsätter, men egentligen är det inom video, mobilt och sök som vi ser en fortsatt tillväxt. Display gör 2017, precis som 2016, lite av en comeback. Detta beror på att Programmatic, som är redan är den stora tillväxtkraften, fortsätter att öka i styrka och driver på displayannonseringen.

Även linjär-TV och utomhusreklamen klarar sig bra under 2017, vilket beror på att dessa medier har en särställning som massmedier, vars kraft att snabbt nå ut till breda målgrupper, blir alltmer unik. Online är fortfarande för fragmenterat för att utmana dessa massmedier när ”man vill gå brett”, men online utgör väldigt ofta att ett nödvändigt komplement för att få genomslag. Att även bioreklamen klarar sig bra är ett tecken på något helt annat. Nämligen, att reklamfilm oavsett skärm eller duk vinner mark i förhållande till andra former av reklam.

Mätperspektivet
2017 blir valutornas år. Fokus på oberoende mätningar ökar av att både Facebook och Twitter fuskat med sina data. I Sverige (och i Nederländerna) kommer genombrottet för valutorna för online video och dessutom lanseras de första totalmätningarna för linjär-TV och online video tillsammans. Danmark och Norge kommer inte långt därefter. Detta driver också fram valutor inom övriga delar av online, där det fortfarande saknas. De ”listor” som visar trafik på sajter kommer marknaden inte att nöja sig med när online video leverara reklamkontakter ner på varje reklamfilm i målgruppen. Vi ser börja på slutet av det valutalösa vakuum som online svävat i under 20 år.