Flickor är bättre än pojkar på att programmera spel

Flickor är bättre än pojkar på att programmera spel står det i en rapport som publicerades i tidningen Computers & Education.

Det är University of Sussex i England som har undersökt skillnader mellan flickor och pojkar i ett experiment som gick ut på att programmera ett dataspel genom att skapa samband mellan händelser. För att utföra experimentet togs det fram ett nytt programmeringspråk med färdiga kodsträngar som användes för att bygga spelet. Flickorna visade sig bygga mer avancerade och komplexa spel medan pojkarna nöjde sig med enklare händelseförlopp.

‘Given that girls’ attainment in literacy is higher than boys across all stages of the primary and secondary school curriculum, it may be that explicitly tying programming to an activity that they tend to do well in leads to a commensurate gain in their programming skills. In other words, if girls’ stories are typically more complex and well developed, then when creating stories in games, their stories will also require more sophisticated program in order for their games to work.’ står det i rapporten.

> Om du vill läsa mer om detta ska du klicka här.