Flera väntade och en del oväntade trender på IABs årliga trendseminarium

I tisdags genomförde IAB Sverige för sjunde gången sitt trendseminarium ”8 Minutes” där 12 talare får åtta minuter på sig att dela med sig av sina trendspaningar. Årets event bjöd på en hel del väntade trender, och några oväntade spaningar.

Till årets event kom närmare 500 personer, och ytterligare 180 stod på väntelistan. Det är med andra ord ett event dit många drar sig för att få syn på de kommande trenderna för nästa år. Föga förvånande nämnde många AI och Röststyrning som två stora trender, trots att båda varit under uppseglande en tid. Dock är det först de senaste 12 månaderna som vi börjat se praktiska applikationer av AI, och i och med de digitala assistenternas intåg i var mans hem kommer röststyrningen bli viktigare för allt fler branscher.

Ytterligare något som återkom i spaningarna var fokus på kunden och kundupplevelsen. Det har också varit genomgående under de flesta event under 2018, men lär fortsätta vara guidande för företagens verksamhet även under kommande år.

Talarlistan på årets trendseminarium

Några av de mer intressanta trendspaningarna i år var dock framväxten av det nya internet genom Progressive Web Apps, ett nytt sätt att skapa digitala kontaktytor mot kunderna och som kraftigt kan komma att påverka hur företag skapar hemsidor och appar. Även framväxten av visuella medier såsom AR, VR, etc. vilket både kan skapa mer engagemang från kunderna, och göra det enklare för företag att själva bli influencers på sin egen marknad. Att enkelt kunna använda sig av ljud, video och immersiva upplevelser är något som fler företag nu kan göra, vilket ger betydligt större respons från kunder än en text på en hemsida.

Flera nämnde även det ändrade mänskliga beteendet, där upplevelser från helt andra branscher leder till nya krav på tillgänglighet, flexibilitet och rekommendationer. Detta gäller såväl nyhetsbranschen som FMC-verksamheter och även bidragsorganisationer. Att vara månadsgivare är inte längre lika attraktivt, och därför måste även dessa organisationer anpassa sig efter de upplevelser människor vant sig vid från disruptiva verksamheter såsom Netflix, Klarna, Uber och StitchFix.

Självklart togs även företagens ansvar upp, där det både handlar om ett miljöansvar, och att ta ansvar för vilken påverkan de produkter och tjänster man tillhandahåller har på människor och samhället. Mediehus måste ta ansvar för hur deras nyheter påverkar människors uppfattning av verkligheten, såväl som IT-företag måste ta ansvar för hur deras tjänster används för olika syften. Att gömma sig bakom att användarna gör som de vill med varan eller tjänsten håller inte i längden menar flera av talarna. Det gäller även annonsörer, som genom sina reklambudskap driver människor i olika riktningar, och detta behöver de ta ansvar för.

När vi går mot en framtid med mer teknik, mer projektjobb, nya sätt att interagera med varandra och teknik samt allt mer makt åt ett fåtal aktörer behöver flera branscher fundera på hur de kan hjälpa människor i sin vardag. Att se till att tekniken på allvar gör människors liv enklare och mer stressfria är det löfte vi länge väntat på, men ännu inte sett infrias. Förhoppningsvis blir 2019 det år när tekniken och företagen anpassas till människorna, istället för tvärtom.