Välkommen till Dagens Analys!

Flera tusen svenskar kommer att utnyttja GDPR för att få bli ”bortglömda på nätet”

Snart träder GDPR i kraft och många svenskar säger att de kommer utnyttja rätten att bli bortglömd, det vill säga att de kommer kräva att företag skall radera den data som de har sparat. Vad måste företag ha klart innan den nya lagen träder i kraft.

Det här är viktigt att företag tänker på när GDPR lagstiftningen är på plats

– Man måste ha den personliga informationen om användarna lättillgänglig så att man snabbt och enkelt kan radera den vid förfrågan.

– Man måste kunna beskriva syftet varför man har sparat data om användarna på ett tydligt sätt och radera uppgifterna när användarna kräver det.

– Man måste ha en fullständig kartläggning hur man har sparat personliga data och hur den sprids för att kunna underrätta andra personuppgiftsansvariga så att de kan radera eventuella kopior, länkar eller andra reproduktioner.

Finns det undantag för inte radera av personliga uppgifter?

Det finns dock ett viktigt undantag. Det absolut viktigaste undantaget är något som finns stadgat i de allra flesta medlemsländers grundlagar. Det är rätten till att utöva sin yttrande- och informationsfrihet. Att inte ”gilla” att något står skrivet om en själv ska inte ge upphov till att det ska vara möjligt att tysta ner källan och be dem radera det som har skrivits om en.

Rätten att få sina egna personliga uppgifter raderade måste därför beaktas tillsammans med andra människors rätt att få utöva sin informations- och yttrandefrihet.

I klarttext, man kommer inte kunna be nyhetsmedier att radera artiklar som de har skrivit om dig.

Den 1 april 2020 släckte vi lampan här på Dagens Analys.