Flera smartphones än laptops på nätet

Enligt en ny undersökningen genomförd av Ofcom i England är det viktigare för konsumenter att kunna använda sin mobil med nätet än sin laptop.

Undersökningen visar att 33 procent av konsumenterna hellre använder sin mobil och 30 procent väljer sin laptop.

Bara för ett år sedan var siffrorna helt annorlunda. Då valde 40 procent hellre sin laptop och bara 23 procent sin mobil. Siffrorna visar att vi har blivit ett mobilsamhälle.

Vidare avslöjar rapporten:

56 procent av hemmen i England har en TV kopplad till internet.
83 procent får nu bredband till sina hem.
54 procent har en platta.
Internetanvändare i åldrarna 16 år och äldre spenderar 20 timmar och 30 minuter online varje vecka.

Rapporten heter Communications Market 2015.