Fler väljer att betala för sin underhållning

Allt färre använder illegala digitala tjänster för att se på film, tv, spela eller lyssna på musik och ljudböcker.

Sedan 2017 har antalet illegala användare i Sverige sjunkit från 21 till 14 procent. Allra mest har den illegala användningen minskat i åldrarna 16 till 29 år. Det visar en ny undersökning som gjorts av Kantar Sifo på uppdrag av PRV.

Den illegala användningen minskar samtidigt som den generella användningen av digitala tjänster för att se på film, tv-program eller lyssna på musik och ljudböcker generellt sett ökar i Sverige.

Den illegala användningen ligger nu på 14 procent, 7 procentenheter lägre än vid förra undersökningen för två år sedan. Allra mest minskar den i åldrarna 16 till 29 år; från 46 till 28 procent.

Samtidigt som den illegala användningen minskar går det att se en attitydförändring hos befolkningen. Bra utbud, hög teknisk kvalitet och att sajten är laglig är de parametrar som är viktigast vid valet av digital tjänst.

Det som ökar mest i betydelse är att sajten är laglig. Idag tycker nästan sex av tio (57 procent) att det är mycket viktigt att sajten är laglig, jämfört med 48 procent vid förra mätningen. Klart fler kvinnor än män tycker det är mycket viktigt (67 procent jämfört med 47 procent av männen).


Behöver du content eller hjälp med att skriva texter? Vi på Karlssons Textbyrå kan hjälpa dig. Här kan du läsa mer om vad vi kan göra för ditt företag.