Fler unga tittar på TV on-demand än live

I en studie från MediaCom visar det sig att nästan 40 % av brittiska ungdomar tittar på TV via on-demand tjänster jämfört med 35 % som tittar på TV live.
Studien genomfördes bland 1231 st unga britter i åldrarna 8-19 år, och resultatet talar sitt tydliga språk: mobilen blir allt vanligare och on-demand tjänsterna tar över. Numera tittar en tredjedel av unga på TV i mobilen, jämfört med en fjärdedel för bara ett år sedan. Dessutom äger allt fler en smartphone, och den senaste studien visare att 75 % av barn mellan 8-12 år gamla har en smartphone.
Bland unga är Netflix den vanligaste streamingtjänsten, som hela 58 % använder sig av. Däremot verkar deras expansion ha stannat av, och siffrorna är ungefär desamma som förra året. Däremot har tjänster som Amazon Instant Video, NowTV och Apple TV ökat sin skara unga tittare. 32 % tittar via Amazon, 15 % på NowTV och 11 % på Apple TV.
Det visar helt enkelt att unga idag genomför allt mer av sin mediekonsumtion genom mobila enheter, och att de vill kunna titta när och var de vill. För att kunna möta de krav som dessa unga kommer ställa i takt med att de växer upp måste allt fler företag anpassa sin verksamhet. Att vara mobilanpassad är inte längre bara önskvärt, utan absolut nödvändigt för att kunna vara konkurrensmässig i morgondagens medievärld. Dessutom kan du inte längre förlita dig på att konsumenterna kommer till dig när det passar dig, utan du måste möta dem på deras villkor.