Fler tredjepartsmätningar men minskad användning av view-tags i Facebooks senaste uppdatering

Facebook låter nu meddela att man gör stora förändringar i hur mätningar på plattformen kommer ske. Dels lägger man till 18 nya mätpartners som ska mäta tre specifika områden, och dels begränsar man vad Facebooks View Tags går att användas till. Redan den 1:a juli kommer förändringarna vara på plats.

Facebook jobbar på att alla deras mätvärden ska kunna verifieras av oberoende tredjepartsmätningar, och nu lägger man alltså till ett stort antal nya partners som ska mäta annonseffektiviteten i tre olika områden. Dels gäller det Marketing Mixed Modeling (MMM), dels Viewability och dels området Mobile App Measurements (MMP). Att mäta viewability och effektiviteten i mobilannonser är i sig inget nytt, men nya partners att mäta viewability blir Meetrics och DoubleVerify, och ny partner att mäta mobilannonser blir Branch.

Vad gäller MMM så är det en metod för att mäta hur reklam i olika kanaler driver affären. Genom MMM kan de nu mäta hur mixen av annonser i exempelvis TV, radio, print, och digitala kanaler påverkar försäljningen. I ett uttalande skriver Facebook att ”Det här gör det möjligt för mätpartners att inkorporera Facebooks familj av appar och tjänster i deras marketing mix model analyser och strategier.” Från Facebooks sida är det med andra ord ett sätt att få vara med och jämföras med andra kanaler. Förhoppningen är givetvis att fler ska lägga mer av sin marknadsföringsbudget på Facebookannonser, men i slutänden handlar det om att varje företag ska hitta den bästa mixen för sin verksamhet.

Samtidigt meddelar företaget att de drar ner på funktionaliteten i sina View Tags. Tidigare har dessa kunnat ge värdefull information om räckvidd och attribution, men från den första juli kommer taggarna enbart att mäta antalet intryck. De nya taggarna kommer därför enbart kunna användas för att räkna och verifiera antalet intryck, något som sannolikt kommer att påverka hur företag mäter sina kampanjer. För annonser som startade före den första juli kommer de gamla taggarna att fungera fram till den första oktober, men därefter är det slut för den utökade funktionaliteten.

Syftet med denna inskränkning är inte helt klar. Det har sannolikt inget att göra med den nya EU-lagstiftningen, eftersom effekterna dels träder i kraft efter 25/5, och dels inte hanterar personuppgifter. Frågan är om det är ett sätt att driva annonsörer till att använda sig av Facebooks mätpartners snarare än att själva kunna få informationen direkt i taggarna.