Tittare av Netflix och Youtube konsumerar mer innehåll än andra

MMS har i rapporten Trend och Tema kartlagt hur tittarna rör sig mellan olika kanaler och plattformar, både vad det gäller linjära TV-kanaler och onlinevideo.

“Jag tittar bara på Netflix och Youtube”, visst har du hört det tidigare?

Rapporten visar att konsumenter som tittar på Netflix och Youtube konsumerar mer innehåll än övriga. De väljer heller inte bara en onlinevideotjänst utan är storkonsumenter av innehåll på flera olika tjänster, både SVOD* och AVOD** och däribland mediehusens onlinetjänster. De tittar dock mindre än andra grupper på linjär-TV.

“De underliggande tittarmönster som framträder här bekräftar bilden av att fler individer använder allt fler tjänster för titta på det utbud de vill. Med ett så stort utbud tillgängligt överallt och alltid, så bidrar detta till att öka det totala tittandet på rörlig bild”, säger MMS VD Magnus Anshelm. ”Vidare understryker detta betydelsen av att hålla ihop en gemensam valuta som täcker allt tittande på rörlig bild, vilket är kärnan i MMS uppdrag”, fortsätter han.

Om du vill ta del av den fullständiga rapporten Trend och Tema ska du klicka här.

Trend & Tema publiceras 4 gånger per år och bygger på 3000 telefonintervjuer i åldersspannet 9-99 år.

*Subscription video on demand, streamingtjänster där man betalar en avgift för att se innehållet.
**Advertising video on demand, streamingtjänster där annonser finansierar innehållet.