Fler techjättar ansluter sig till The Trust Project

Igår skrev vi att Facebook ska markera artiklar med en “trust indicator” som läsaren kan lita på. Nu ansluter sig flera nättjänster till projektet som ska råda bot på fejk news.
Facebook, Google, Twitter och Bing (Microsoft) har nu alla anslutit sig till förmodligen årets viktigaste organisation – The Trust Project.
Trust Project kommer att hjälpa techjättarna att markera sitt nyhetsinnehåll med information som gör det möjligt för läsaren att värdera nyheten. Artiklar kommer att märkas med källa, syfte, ägare, journalist, etiskt ställningstagande och om det är en rapportering eller åsikt.
Du ska alltså reda på vem som skriver, varför de gör det, vilka som står bakom och om de håller en etisk nivå som gör att lita på.
Så kom ihåg The Trust Project för det är något viktigt som vi alla kommer att behöva förhålla oss till.