Fler sjuka på måndagar – en myt

Sett över veckans vardagar är måndagar den dag med lägst sjukfrånvaro, till skillnad mot vad många tror. Under februari, som är den månad som har årets högsta sjukfrånvaro, har måndagar hel 11 procent lägre sjukfrånvaro än veckans genomsnitt. På en arbetsplats med 1000 anställda innebär det att på en måndag är 3-4 färre sjuka, än genomsnittet under veckan.

Istället är det fredagar som har den högsta sjukfrånvaron. Med samma exempel som ovan, dvs en arbetsplats med 1000 anställda, så innebär det att på fredagar är 1-2 personer fler sjuka än genomsnittet på veckan.

Genom att titta på anonymiserad data från Quinyx 140 000 aktiva användare är det tydligt att sjukfrånvaron börjar som lägst på måndagen för att sedan stiga lite varje veckodag upp emot toppnoteringen på fredagen.