Fler och bättre leads med LinkedIns nya funktion

LinkedIn innebär med sina över 500 miljoner användare stora möjligheter för annonsörer och marknadsförare. Nu inför man en ny funktion som ska göra leads-genereringen både enklare och bättre. Resultaten av pilotstudien är slående.
Den nya funktionen kallas LinkedIn Lead Gen Forms, och innebär att marknadsförare enklare får bra leads oavsett vad för typ av enhet användaren använder. Tidigare har annonser länkat till kontaktformulär där användare ombeds fylla i sina uppgifter. Från en mobil enhet ökar riskerna för felstavningar, vilket gör kontakten obrukbar. Dessutom börjar allt fler personer tröttna på denna typ av formulär, och väljer hellre att strunta i att fylla i formuläret istället för att utsätta sig för frustrationen att fylla i det.
LinkedIns nya funktion fyller kontaktformuläret med information från användarens profil, och bara om informationen är felaktig behöver användaren ändra något. Den information som formuläret ger är namn, kontaktuppgifter, företagsnamn, titel, erfarenhet, geografisk plats samt övrig data som kan vara användbar. Det är med andra ord mycket omfattande information som marknadsförare får, utan risk för felaktigheter.
I den inledande pilotstudie som LinkedIn genomförde med 50 företag var kostnaden per lead betydligt lägre än det mål som satts upp. Kostnaden var även lägre än för andra typer av leads-genererande aktiviteter, samtidigt som företagen upplevde att de fick bättre kvalitet på sina leads.
Den nya funktionen kommer successivt att utvecklas, och redan senare i år beräknas den finnas tillgänglig för sponsrade InMail-kampanjer. Sannolikt kommer det även öka antalet klick på annonser, när användarna lär sig att de inte behöver fylla i formuläret själva. Det kan med andra ord även komma att generera såväl bättre kvalitet som många fler leads när tröskeln för kontakt blir lägre.