Fler borde göra som Ipsos – skaffa en Talent manager

Ipsos inför nu en ny roll, en global talent manager, vars uppdrag är att hantera personalutveckling och successionsplanering (Läs artikeln här). Det ger möjligheten att få en bättre överblick och att ha en intern utveckling baserad på vad företaget och medarbetarna verkligen behöver.

Didier Truchot, VD för Ipsos, säger att syftet är att förändra organisationen och bidra till att skapa en förändring även i branschen. Fokus ligger på att utveckla talanger och expertis i teamen, samt att förbättra HR-processerna.

Vanligtvis är HR-avdelningar överhopade med att hantera lönefrågor, rekryteringar och vara stöd till chefer i organisationen, att ett riktigt grepp kring utveckling aldrig riktigt hinns med. Ansvaret delegeras till närmaste chef, men i realiteten är det ofta upp till den enskilde medarbetaren att hitta utbildningar eller vägar att utvecklas. Det betyder att den som är bra på att ta för sig får utveckling, oavsett om personen är bäst lämpad eller inte.

Genom att tillsätta den här typen av funktion kan ett strategiskt grepp tas om vilken kompetens som företaget behöver, nu och i framtiden. En reell överblick gör också att företaget bättre kan erbjuda utveckling till de medarbetare som har störst potential att förvalta möjligheten.

Succession och hierarkiskt avancemang kan planeras efter vilken potential medarbetaren har för en ny position. Inte som idag efter vad de presterar i sin nuvarande position. Det ger även möjlighet att rusta en person med kompetens och utbildning för den nya positionen i förtid. På så sätt kortar man startsträckan när personen har rätt verktyg med sig in i den nya positionen.

En viktig sak att ha i åtanke är givetvis vem som ska inneha rollen som talent manager. Personen behöver ha god insikt i företaget och dess riktning, men den behöver även ha en god bild av vad som är avgörande för framgång. Genomlysningen av individernas kompetenser och förutsättningar behöver ske opartiskt och med vetenskaplig grund. Hemmasnickrade enkäter riskerar att bli både partiska och fråga om saker som visat sig sakna relevans. Det finns idag mycket forskning som visar på vad som är avgörande för att bli framgångsrik, både som individ och organisation. Du kan läsa mer om det här!

Helt enkelt borde fler företag göra som Ipsos och införa en global talent manager. Viktigt är däremot att ta sig en ordentlig funderare på vad rollen kräver och vem som ska göra det.