Fler än 9 av 10 oroar sig för hur vår data delas på nätet

Nästan alla oroar sig för att hur uppgifter hanteras av företag och organisationer.

Enligt en ny studie från Janrain, ett företag som specialiserar sig inom identitetsskydd, så oroar sig hela 93 procent av konsumenterna för att deras sociala data delas och används av fel personer eller på fel sätt.

Detta om något bör tjäna som en påminnelse för många företag att vara ärlig och transparent gentemot kunderna.