Välkommen till Dagens Analys!

Firefox blockerar nu Flash

Webbläsaren Mozilla Firefox blockerar nu Flash och har det som standardinställning. De skall inte bara blockera genom att fråga snällt om du verkligen vill använda Flash. Det pausas inte automatiskt som när en Flash-video dyker upp på Google Chrome. Mozilla stänger helt sonika ned Flash helt och hållet tills de har fått ordning på säkerheten…

Läs inlägg från Mark Schmidt Head of Firefox Support

 

Den 1 april 2020 släckte vi lampan här på Dagens Analys.