Finska Around vill skaka om riskkapitalet med sin App

Privanet har utvecklat en digital finansieringsapplikation som de kallar för AROUND. Via applikationen kan finländska tillväxtföretag söka finansiering såväl inrikes som i Europa. Ett smart och enkelt system som gör det superenkelt att söka pengar.

Finansieringen som söks via AROUND är vanligtvis i storleksklassen 1–3 miljoner euro.

AROUND är utformad främst för mobila enheter och finns på adressen www.around.fi. Men den funger även på en vanlig dator.

”Till exempel läser redan en avsevärd del människor sin e-post och betalar sina fakturor på smarttelefoner. Med AROUND har placerare nu också en tjänst för finansiering av tillväxtföretag i sin ficka.vDet så kallade FinTech, det vill sägavfinansbranschens digitala applikationervförväntas bidra till en betydande omvälvning av
finansbranschen. De internationella teknologijättarna satsar nu kraftigt i denna utveckling. Vi finländare kan även här fungera som banbrytare genom att bygga på vårt starka tekniska kunnande”, säger Kimmo Lönnmark, verkställande direktör vid Privanet Securities Oy.

Du kan läsa mer om Around i denna PDF:

AROUND_press300516-SWE