Fem tips för dig som har affärer online (och inte vill gå offline)

De senaste dagarna har tjänster som Instagram, WhatsApp och Spotify drabbats av avbrott. Det senaste året har vi också mötts av avbrott i bland annat tjänster som internetbanker och biljettförsäljning online.
Även större företag drabbas, enligt en nyligen publicerad undersökning från ESG, gjord på uppdrag av Veeam, så uppgår kostnaden för avbrott hos globala företag till i genomsnitt 21,8 miljoner dollar per år. I det ingår endast rena produktionsbortfall, och inte exempelvis skador på varumärket eller försämrat anseende hos kunder.
Att helt och hållet undvika avbrott är i det närmaste omöjligt, med analys och åtgärder minskar konsekvenserna av ett avbrott, och minimera tiden då tjänsten eller sidan inte är nåbar.
Nedan följer fem tips för dig som driver dina affärer online.
1. Ett första steg är att vara ärlig. Når IT upp till de krav som verksamheten ställer? För de allra flesta är svaret på den frågan nej. Ett sätt att göra det på är att luta sig tillbaka och hoppas på att det aldrig inträffar något. I så fall behöver du kanske inte heller fundera på hur lång tid det tar att vara igång igen i händelse av ett avbrott, och du behöver inte heller ta upp frågan med VD eller affärsområdesansvariga. Problemet med den strategin är att avbrott kommer att ske, förr eller senare. Att inse att verksamheten troligen inte kommer vara igång så snabbt som är nödvändigt är att vara ärlig, och en grundförutsättning för att säkra tillgängligheten.
2. Gör en analys av vad ett avbrott i respektive tjänst eller system får för konsekvenser. Det vill säga: ”Om ett avbrott i system X pågår i Y minuter, vad innebär det”? Tänk då inte enbart inkomstbortfall, utan försök också ta exempelvis irritation bland anställda eller kunder, skador på varumärket, etc. i beaktande.
3. Därefter är det dags att formulera en SLA – en Service Level Agreement. För verksamhetskritiska system brukar jag rekommendera att ett avbrott på mer än femton minuter inte är godkänt, för mindre kritiska system kan man tolerera ett något längre avbrott. Bedöm vilka system som är verksamhetskritiska, och definiera krav på hur långt ett avbrott får vara.
4. Sondera marknaden efter en lösning för era behov. Jämför olika produkter med varandra, utifrån funktion, användarvänlighet, prisbild med mera.
5. Testa. När lösningen väl är på plats gäller det att testa så att allting fungerar som det ska. Testa då inte bara själva backupfunktionen, utan också återställningen. Testa i produktionsliknande förhållanden. Om nätverket är obelastad på kvällar och nätter är det förmodligen inte en bra tidpunkt för att testa.
Att följa dessa steg behöver inte vara vare sig kostsamt eller komplicerat. I princip är de också relevanta för företag av alla storlekar, från en liten webbutik till globala företag.
Artikeln är skriven av:

Victor Engelbrecht Dohlmann, Nordenchef, Veeam Software