Fem heta tips för digitala marknadsförare

Digital marknadsföring förväntas mogna under det kommande året, och med det möjligheterna att nå konsumenterna på flera plattformar samtidigt. Här är fem tips att tänka på när man ska skapa en framgångsrik multikampanj.

Läs mer: 5 digitala marknadsföringstrender att tänka på under 2016

1 Kreativitet och anpassning

Kopiera inte reklamen direkt mellan de olika medierna –  anpassa istället innehållet. Experimentera fram det bästa sättet att använda sig av tekniken för att optimera marknadsföringen för de olika plattformarna. Kreativitet är nyckelordet.

2 Mobil före TV

Tajma in de mobila annonserna med TV-reklamen för att öka chanserna för en lyckad reklamkampanj. Mobiltelefonerna är ofta den dominerande arenan, som kräver ett direkt engagemang från användarna. TV’n är oftare ett bakgrundsljud, som skapar mindre uppmärksamhet hos konsumenten.

3 Håll koll på målet

Skapa och prova olika metoder för att möta dina multimediala strategimål.

Håll målet klart framför dig hela tiden och tappa inte fokus – försök att sikta brett och inte nå samma konsument på olika plattformar. Annonsera via flera olika kanaler för att få ett så brett genomslag bland konsumenterna som möjligt.

4 Lär känna din publik

Innan kampanjen bör man definiera målgruppen så noga som möjligt med data från flera olika källor.

Håll koll på data och grafer från olika plattformar. Detta kan i synnerhet vara viktigt när det gäller återkoppling kring avkastning från investeringarna.

5 “Spåra din spårning”

Håll koll på hur dina annonser har presterat när det kommer till antalet klick och engagemang för att få nya insikter att lära av inför framtida kampanjer.

Marknadsföring över multipla plattformar är mer än bara reklam på olika apparater – det handlar också om att spåra och mäta resultaten för att förstå konsumenternas engagemang och handlingar. Genom att se de olika mönstren kan man hitta nya sätt att nå fram till de användare man är ute efter.

Källa: AdWeek