Fem framgångsfaktorer för e-handel

Adobe har analyserat webbplatser inom e-handeln och har identifierat fem faktorer som de mest framgångsrika webbplatserna använder sig av. Analysen visar stora skillnader där de mest framgångsrika företagen har nära dubbelt så hög konverteringsgrad (andel besök som leder till köp) jämfört med mindre framgångsrika e-handelssiter.

Enligt Adobes undersökning ”Digital Marketing Optimization” sticker de mest framgångsrika webbplatserna ut inom fem områden. Undersökningen bygger på data från 1 000 marknadsförare i Europa, mellanöstern, Afrika och USA. Genom analyser av företagens webbplatser har Adobe kunnat utröna vilka framgångsfaktorer som utmärker de översta 20 procenten av de bäst konverterande webbplatserna inom e-handeln.

1: Utför omfattande tester och analys
Adobes undersökning visar att företag som tillämpar test och optimering i deras beslutsfattande ökar sin konvertering med cirka 100 procent. 70 procent av de främsta företagen använder test och analys i sitt arbete.

Adobe Optimization Survey_Tactics

2: Involverar organisationen
Genom att involvera andra avdelningar har företag lyckats utnyttja experter inom nischområden och på så vis ökat försäljningen. De mest framgångsrika företagen har 88 procent större vilja att involvera andra delar av organisationen i deras ansträngningar att testa och optimera.

3: Investerar för att nå resultat
Kännetecknande för de mest framgångsrika företagen är att de är mer benägna att använda mer än 5 procent av sin marknadsföringsbudget att testa och optimera.

4: Skapar riktat innehåll
Bland de främsta e-handelsföretagen anger 43 procent att de anpassar sitt innehåll för olika målgrupper och besökare. Fyra av fem (83 procent) anger också att de använder data och automatisering för att styra innehåller på sidorna.

5: Använder mobilen som marknadsföringskanal
Av de mest framgångsrika företagen anger 83 procent att mobilen är en viktig kanal. Att jämföra med 67 procent av övriga företag.

Vilka delar tillämpar du i Er organisation?