Fem av tio kronor är bortkastade på mobilannonsering

En ny rapport från Forrester Consulting visar på att över fem av tio kronor satsade på mobilbaserade annonser i stort sett kastas direkt i sjön – och 73 procent av dessa annonser inte skapar något positivt engagemang hos konsumenterna.

Med tanke på att större delen av internettrafiken idag kommer från mobiltelefoner så är det såklart oroande att så många annonser inte lyckats nå ut till sin publik.

Studien har baserats på två undersökningar; den ena med 100 marknadsförare, och den andra som undersökte 1000 vuxna smartphoneanvändare i USA.

Marknadsförarna frågades kring sina mål med den mobila annonseringen – och man uppgav sådant som ökad varumärkeskännedom, ökat engagemang, större känslomässig anknytning och ökad lojalitet med varumärket.

Men över 66 procent av dessa uppgav att de inte lyckas uppnå dessa mål med sin mobila annonsering. Man uppskattar själva att 55 procent av pengarna satsade på en mobil annonskampanj är bortkastad. Med vad tycker konsumenterna då?

Rapporten konstaterar att 73 procent av de annonser konsumenterna såg under en “vanlig dag misslyckas med att skapa en positiv användarupplevelse”. Vad är det man störs av då?

De tre största orsakerna var att 1) annonser skyler innehåll på sidan, 2) annonserna är irrelevanta och 3) annonser laddas “dåligt”. Annonsformatet som funkar bäst bland användarna är video – 41 procent uppgav att de helst interagerar eller tittar på sådan reklam.

Kontentan tycks alltså vara att satsa på videoannonser, men i ärlighetens namn så kan det ju inte vara det enda som fungerar väl? Men med det sagt så är det viktigt att inte reklamen uppfattas som störande av användaren, i synnerhet då tillgången till reklamblockerare ökar i stadig takt.

Läs mer: 2017 ska reklamblockerarna ta över i mobilen

För många misstag straffar sig och påverkar direkt marknadsförarnas intäkter.