Färdigt system för organisk spridning och direktförsäljning via Facebook

Jag har under flera månader utforskat förutsättningarna för en PR-metod på Facebook, som skall ha en strategi för organisk spridning och ett system för direktförsäljning. Nu har jag fullbordat detta och lyckats bra i praktiken. Mitt resultat är en löpande försäljning sedan flera veckor tillbaka.

Jag har sålt privata seanser som Psychic Medium, utifrån min goda intuitiva förmåga. Marknadsföringen har enbart skett via livesända seanser på Facebook, där jag via video svarar direkt på publikens frågor, som de skriver i kommentarsfältet.

Den senaste en timme långa seansen, som jag sände på mitt privata konto som mig själv som medium (det är mitt enda privata konto på Facebook och jag använder mitt mellannamn som förnamn) fick på ett par dagar 2200 visningar, 336 kommentarer, 74 responser och 15 delningar. Dessutom har jag startat en gruppchatt för personer som vill dela videorna, där jag peppar för det ändamålet.

En sak som jag har lärt mig är att livesända videor får störst interaktion, om de delas av många tätt inpå sändningstillfället. Hög interaktion ger hög rankning i synlighet på Facebook. Därför behöver videorna vara uppseendeväckande och ge en hjälp eller stimulans, som människors stampsyke vill att stammen skall få ta del av. Där gäller: Varna för en fara eller upplys om en bra chans till något!

Dessutom har jag lärt mig att inte ett enda inslag i videon får verka vara reklam. Inte text som rullar, inte erbjudanden. Publiken avvisar reklamartad information och interaktionen uteblir. Satsa istället på att ge svar på publikens frågor, som leder till kontakt via privata meddelanden typ:

“Bra fråga, skriv ett PM till mig så svarar jag där”.

I ditt svar via PM kan du ge ett mycket rakt erbjudande och gå direkt på avslut. Kunden är redan varm och har både frågat om saken och närmat sig dig genom att själv skriva till dig.

Metoden som jag använde för betalning var förskott via Swish i samband med bokning.