Fallande priser för Market Research

Nya siffror från Esomar visar att priserna på market research har gått ner globalt sett, från 2014 till 2016 oavsett metoder. En förklaring är att länder med lägre genomsnittslöner fått ner prisnivåerna.

En del av prisfallet kan även orsakas av fluktuerande dollarpriser under de senaste åren, men enligt Esomar så kan bara en del av de sjunkande priserna förklaras med valutaväxlingar.

Istället så är det fler länder med lägre priser som deltar i studien, och att avgifterna för enkla researchprojekt har sjunkit. Många av de lägsta priserna tenderar att komma från östra och södra Europa. Även billigare online-research har fått prisnivåerna att gå ner.

Esomars studie – baserad på sju “testprojekt” – har med 629 agenturer från 123 olika länder. Läs mer om den via denna länk.