Facebooks videolansering fördröjs ytterligare

Facebook har arbetat hårt för att kunna lansera egenproducerat videomaterial i linje med Netflix. Men nu skjuts lanseringen upp till mitten av, eller efter sommaren, sannolikt på grund av tekniska problem.
När Mark Zuckerberg i februari släppte nyheten om att Facebook skulle ta fram egna shower och högkvalitativt videomaterial var lanseringen satt till april. Det nya Facebook skulle få en inbyggd videospelare i en särskild flik inne på det sociala nätverket.
Ganska snart sköts dock lanseringen upp till mitten av juni, för att kunna få ut material i tid till Cannes Lions Advertising Conference i södra Frankrike. Nu skjuts planerna upp ytterligare, och vi får nog inte se något exklusivt videomaterial från Facebook förrän tidigast i juli, men mer sannolikt framåt augusti.
Orsaken tros vara att Facebook fortfarande håller på att lösa en hel del tekniska problem. Bland annat var videomaterialet ska ligga utanför den nya fliken. Ska de få en egen sida, eller ska de ligga på publicisternas sidor? Facebook själva är dock tysta om orsakerna, och inga talespersoner har velat uttala sig i frågan.
Att Facebook vill positionera om sig på den sociala arenan är dock tydligt. Dels med deras arbete för att få till livestreaming, och nu deras fokus på att konkurrera med Netflix och YouTube om att locka återkommande tv- och videotittare.
Mark Zuckerberg kommenterade själv det nya fokuset såhär: ”Det är en ganska annorlunda intention mot varför användarna kommer till Facebook idag […] du vill titta på videos, du vill hålla dig uppdaterad med det innehåll som du tittar på varje vecka, det här (Facebook) kommer vara platsen dit du vänder dig för att göra det.”
Visserligen har Facebook en mycket stor användarbas att jobba med, men frågan är om de kommer kunna konkurrera med Netflix om några stora skaror tittare. ”Netflix and Chill” har blivit ett välkänt begrepp, och över 60 % av datatrafiken i USA mellan kl. 18-21 på kvällarna består av Netflix. Så det är inget litet bolag som Facebook nu vill utmana om tillgången till videomaterial.